Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport RPO o sytuacji w zakładach poprawczych – Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany

Data:

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w ustawie o postępowaniu ws. nieletnich. To reakcja resortu na uwagi zawarte w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Wizytacje przeprowadzono w latach 2008-2015 w ramach działającego przy RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji.

W raporcie RPO wskazał, że pilnej interwencji ustawodawczej wymaga kilka zagadnień istotnych z punktu widzenia praw nieletnich, m.in. kwestia kontroli osobistych, przeprowadzania testów na obecność w organizmie środków odurzających, substancji psychoaktywnych i alkoholu, stosowanie monitoringu czy sytuacji nieletnich matek.

Resort sprawiedliwości poinformował, że nowe, precyzyjne przepisy, dotyczyć będą skrócenia terminów przechowywania zapisów monitoringu, sposobu jego przechowywania, zasad przeprowadzania badań na obecność w organizmie nieletniego alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Nowelizacja określi też, jak powinno wyglądać przeszukiwanie pomieszczeń w zakładach poprawczych i schroniskach oraz przeprowadzanie kontroli osobistych i pobieżnych przez ich pracowników.

Uregulowana ma też zostać - podnoszona od lat przez rzecznika i organizacje pozarządowe - kwestia pobytu nieletnich matek razem z swoim dzieckiem zarówno w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, jak i w podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk