Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport KE ws. ustawodawstwa w obszarze równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Data:

Komisja Europejska wydała raport napisany przez Europejską sieć ekspertów prawnych w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn dotyczący ustawodawstwa w obszarze równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 33 krajach Europy. Celem publikacji jest przedstawienie ogólnego przeglądu transpozycji zasady równości płci w UE 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i dwóch krajów kandydujących: Macedonii i Turcji. W raporcie zawarto analizy porównawcze transpozycji zasad równości płci w UE do krajowego porządku prawnego.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk