Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport badawczy „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,

Badania na temat zjawiska  dyskryminacji w polskiej szkole zostały przeprowadzone przez Towarzystowe Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). W ich wyniku powstała publikacja "Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!", dokumentująca przypadki przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowy nienawiści. Jednocześnie przeanalizowane zostały działania władz oświatowych podjęte w reakcji na te wydarzenia. Na temat raportu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja „Równa i bezpieczna szkoła – jak ją skutecznie wspierać?”.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk