Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rada Społeczna w pełni popiera działania podejmowane przez RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

 - Lekceważenie i pomniejszanie roli Rzecznika Praw Obywatelskich, ograniczanie materialnych, finansowych i organizacyjnych możliwości jego działania, byłoby niebezpiecznym precedensem, który godziłby w konstytucyjną niezależność RPO i mógłby zachęcić w przyszłości inne organy władzy publicznej do wywierania nacisku na tę instytucję –  to fragment uchwały przyjętej przez członków Rady Społecznej działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Podkreślili w niej, że w pełni popierają działania podejmowane przez RPO.

- Z uznaniem przyjęliśmy zaangażowanie Rzecznika w sprawy grup najbardziej dyskryminowanych – samotnych rodziców, osób bezdomnych, pacjentów, osób z niepełnosprawnościami, starszych, pokrzywdzonych przez instytucje, więźniów, obcokrajowców czy osób nieheteronormatywnych. Doceniamy zaangażowanie Biura i Rzecznika we wzmacnianie osobistego kontaktu, obecność w terenie i docieranie tam, gdzie spotykają się obywatelki i obywatele – zaznaczyli przedstawiciele Rady Społecznej.

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej odbyło się 9 września – w rocznicę powołania Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych spraw, którymi zajmował się RPO. Dr Bodnar wskazywał m.in. jak ważne są spotkania regionalne, dzięki którym można lepiej zrozumieć problemy obywateli.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda