Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niewłaściwie ogłoszone zarządzenie burmistrza. Sukces Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Data:
  • Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu wpłynęła skarga na zarządzenie burmistrza jednej z gmin ws. gminnych powierzchni reklamowych
  • Obywatel uważał, że zarządzenie ogranicza możliwość korzystania z powierzchni przez mieszkańców. Ponadto jego treść nie została dostatecznie upubliczniona przez gminę
  • Pełnomocnik Terenowy RPO przedstawił sprawę wojewodzie dolnośląskiemu, który rozpoczął wobec gminy postępowanie nadzorcze
  • W rezultacie zarządzenie zostało uchylone, a władze gminy zapowiedziały uregulowanie zasad korzystania z przestrzeni reklamowych w formie uchwały rady gminy

Mieszkaniec gminy we wniosku do RPO zwrócił uwagę, że po umieszczeniu na gminnym słupie ogłoszeniowym informacji o organizowanym wydarzeniu otrzymał wezwanie do jego usunięcia, w którym powoływano się na przepisy zarządzenia burmistrza gminy. Zarządzenie te jednak nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ani podane do wiadomości mieszkańców w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 

Pełnomocnik Terenowy RPO zwrócił się w tej sprawie do Wojewody Dolnośląskiego. Wskazał, że dla ważności zarządzenia, będącego aktem prawa miejscowego, konieczna jest jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zastrzeżenia wzbudziły również niektóre przepisy zarządzenia. RPO podkreślił, że część ma w zasadzie tożsamą treść do analogicznych postanowień innej uchwały samorządowej, która w przeszłości została unieważniona przez wojewodę z powodu istotnego naruszenia prawa.

Po piśmie pełnomocnika wojewoda podjął wobec gminy postępowanie nadzorcze. W efekcie zarządzenie, na które skarżył się obywatel, zostało uchylone. Gmina zadeklarowała natomiast, że zasady korzystania z gminnych nośników reklamowych zostaną w przyszłości uregulowane w uchwale rady miejskiej.

BPW.613.1.2022

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński