Przesyłka do ZUS z dokumentami do przedłużenia renty osobie z niepełnosprawnością - bez doręczenia. Interwencja RPO

Data:
  • Osoba z niepełnosprawnością wysłała priorytetowym listem poleconym do ZUS dokumenty niezbędne do przedłużenia renty, w tym dokumentację medyczną
  • Przesyłka nie została jednak doręczona. Opcja śledzenia przesyłki wskazuje, że od 25 września 2020 r. jest ona „w transporcie”.
  • Obywatel obawia się, że nie uzyska świadczenia na kolejny okres

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w tej sprawie skargę obywatela.

Zwrócił się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zbadanie sprawy i rozważenie działań interwencyjnych na zasadach przewidzianych w ramach pomocy udzielanej indywidualnym konsumentom.

RPO ze względu na brak uprawnień interwencyjnych w dziedzinie obrotu prywatnoprawnego nie może podjąć takich działań we własnym zakresie.

V.7108.118.2019

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-10-06 13:24:18
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski