Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawicielka RPO w Zarządzie Equinet

Data:

 

W Brukseli odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Equinet, grupującego krajowe organy ds. równego traktowania w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Anna Błaszczak Zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich została wybrana do Zarządu Equinet.

 

Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 38 instytucji spośród 31 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną. Rzecznikowi Praw Obywatelskich – obok Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – z dniem 1 stycznia 2011 r. powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. W związku z tym Rzecznik stał się niezależnym organem ds. równości w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Do głównych obowiązków członków Zarządu Equinet należą:

• proaktywny udział w rozwoju i wdrażaniu strategii Equinet, nadzorowanie budżetu i pracy sekretariatu Equinet;

• udział w posiedzeniach zarządu (co najmniej trzy posiedzenia każdego roku);

• czynny udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, szkoleniach i / lub grupach roboczych Equinet;

• dostarczanie opinii i wniosków w związku z konsultacjami i pytaniami Przewodniczącego Zarządu lub Sekretariatu Equinet;

• zachęcanie do różnorodności we wszystkich swoich działaniach.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-12-13 10:24:04
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:56:28
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:56:28
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:56:07
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP