Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele Human Rights Watch z wizytą w Biurze RPO

Data:

Lydia Gall i Philippe Dam z organizacji Human Rights Watch spotkali się z zastępczynią RPO dr Sylwią Spurek. Głównym tematem spotkania była sytuacja na wschodniej granicy Polski. Goście dopytywali też o kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego.

W spotkaniu wzięły udział prof. Agnieszka Grzelak z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego  oraz Joanna Subko z Zespołu ds. Równego Traktowania  w Biurze RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-04-28 12:53:07
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk