Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel RPO obserwował przebieg Marszu Równości w Warszawie

Data:

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich obserwował przebieg Marszu Równości w Warszawie

Notatka służbowa BRPO z obserwacji Marszu Równości w Warszawie w dniu 17 lipca 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk