Protokół Stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Data:

Protokół Stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-03-18 11:30:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk