Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt "Tydzień Konstytucyjny" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,

Projekt jest realizowany od 28 maja do 4 czerwca 2016 r. w około 200 liceach w Polsce.

W jego ramach ok. 250 prawników spotkało się z uczniami podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przeprowadził tego typu lekcję w liceum w Kielcach.

Wspólnie z uczniami zastanawiano się, w jaki sposób Konstytucja RPO chroni prawa i wolności człowieka, oraz jak zaleca rozwiązywanie konfliktów dwóch różnych wartości. Celem projektu edukacyjnego było też zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznym. 

Organizatorem akcji było Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk