Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Program 500 plus a ochrona danych osobowych – odpowiedź minister rodziny

Data:

RPO pozytywnie ocenia rozwiązania prawne i finansowe, które stanowią wsparcie dla rodzin. Niektóre regulacje przyjęte w ustawie wprowadzającej program Rodzina 500 plus budzą jednak wątpliwości z punktu widzenia ochrony prywatności i danych osobowych.

Zastrzeżenia w tym zakresie wyrażane były w trakcie prac nad ustawą oraz po jej przyjęciu zarówno przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i organizacje pozarządowe. Dlatego w maju br. Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uwzględnienie tych uwag w ramach najbliższej nowelizacji ustawy.

W odpowiedzi minister poinformowała, że nie podziela wątpliwości RPO. Jednocześnie wskazała, że Ministerstwo planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy dokonanie kompleksowego przeglądu i oceny rozwiązań zawartych w ustawie.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-06-16 15:46:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:45:10
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk