Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach bada tryb przyjmowania pacjentów po nieprawidłowościach ujawnionych w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku

Data:

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że zlecił doraźną kontrolę w zakresie prawidłowości i trybu przyjmowania pacjentów na Oddział VIII Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Co więcej, zlecił także przeprowadzenie lustracji Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rybniku, który zatwierdza przyjęcia pacjentów do szpitala w tzw. trybie bez zgody.

Działania te zostały podjęte na skutek wystąpień skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich do kilku instytucji w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w postanowieniu Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie pana Feliksa Meszki.

W postanowieniu tym Sąd nakazał natychmiastowe wypuszczenie pana Meszki ze szpitala na skutek naruszenia procedury wskazanej w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - braku obowiązkowego zatwierdzenia przyjęcia do szpitala przez lekarza kierującego oddziałem.

Pan Meszka spędził w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku 11 lat, w tym ponad 30 dni po uchyleniu środka zabezpieczającego przez Sąd Najwyższy, na skutek przyjęcia do szpitala w trybie bez zgody pacjenta.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk