Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – opinia Ministra Energii

Data:

Do Biura RPO napływa coraz więcej listów obywateli skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych, jak również na procedury lokalizowania i budowy farm wiatrowych. Obawy dotyczące bezpiecznego sytuowania elektrowni wiatrowych były także zgłaszane podczas spotkania dr. Bodnara z mieszkańcami Suwalszczyzny. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa, poprosił również o opinię Ministra Energii.

16 lutego br. do Biura RPO wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Energii. Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski podkreślił, że w ocenie Ministerstwa uregulowanie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych jest sprawą niezwykle istotną z uwagi na liczne protesty mieszkańców miejscowości, gdzie są one lokalizowane. Niemniej uchwalenie regulacji prawnych powinno być poprzedzone konsultacjami publicznymi w celu wypracowania wspólnego i spójnego stanowiska reprezentującego interesy wszystkich obywateli.

Podsekretarz stanu poinformował również, że w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wypracowywane są rozwiązania prawne regulujące zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Resort energii popiera wprowadzenie regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, w tym ustanowienie minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań ludzkich.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP