Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyrektor Generalny BRPO wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania członkom Rady Ochrony Pracy XII kadencji

Data:

27 marca 2024 r. marszałek Sejmu RP wręczył akty powołania członkom Rady Ochrony Pracy XII kadencji. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w wydarzeniu wziął udział dyrektor generalny Michał Szwast, który pogratulował nowo powołanym członkom Rady.

W uroczystości wzięli udział również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Pięciu członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji po raz pierwszy wyłonionych zostało w otwartym naborze, w którym zgłosiło się dwudziestu ośmiu kandydatów.

Dyrektor Generalny BRPO Michał Szwast wchodził w skład powołanego przez Marszałka Sejmu Zespołu do oceny i rekomendowania Marszałkowi Sejmu kandydatur na członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji powoływanych przez Marszałka Sejmu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy oraz spośród przedstawicieli nauki.

Nowa procedura miała na celu otwarcie Sejmu i podległych mu instytucji na przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania transparentności działań podejmowanych przez instytucje państwowe.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiada w niej 30 członków, m.in. parlamentarzyści, a także osoby zgłoszone m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o otwartym naborze członków ROP
Operator: Krzysztof Michałowski