Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego z udziałem Ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego – Bruksela

Data:
Tagi: kalendarium

W Parlamencie Europejskim w dniu 17 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Praw Człowieka poświęcone współpracy Ombudsmanów w Partnerstwie Wschodnim. Uczestniczyli w nim: Obrońca Praw Człowieka Republiki Armenii Karen Andreasyan, Pełnomocnik Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu prof. Elmira Suleymanova, Zastępca Obrońcy Publicznego Gruzji Tatiana Khuntsaria, Adwokat Parlamentarny Republiki Mołdowy Anatolie Munteanu, Obrońca Praw Człowieka Republiki Francuskiej Dominique Baudis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. Przedmiotem spotkania była ocena działań i doświadczeń związanych z programem Partnerstwa, jak również dyskusja z Posłami do Parlamentu Europejskiego i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej. Przedstawione zostały wyniki badań nt. „Wsparcia współpracy Ombudsmanów w Partnerstwie Wschodnim” autorstwa prof. Zdzisława Kędzi, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu oraz członka Komitetu Praw Społecznych, Ekonomicznych i Kulturalnych ONZ. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk