Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Pawła Włodkowica

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Nagroda im. Pawła Włodkowica została ustanowiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 roku i jest przyznawana corocznie, 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Stanowi wyraz uznania RPO dla osoby lub instytucji występującej w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

 

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody, w którym wzięli udział m.in. byli Rzecznicy Praw Obywatelskich i laureaci wyróżnieni w latach ubiegłych.
Prof. Irena Lipowicz przedstawiła sylwetkę Aleksandra Bielackiego – białoruskiego działacza społecznego – jako kandydata do tegorocznej Nagrody. Wyjaśniając motywy, jakie kierowały jej wyborem podkreśliła, że Aleksandr Bielacki wykazuje się determinacją w swoich dążeniach do przestrzegania praw człowieka. Dodała, że po raz pierwszy w historii przyznawania Nagrody kandydatem jest osoba niebędąca obywatelem Polski, co świadczy o tym, że wartości kojarzone z postacią Pawła Włodkowica, mają charakter uniwersalny.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP