Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posłowie Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego rozmawiali w Warszawie z RPO Adamem Bodnarem

Data:

Delegacja Komisji przyjechała do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja przybyła do Polski w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi.

Szefem delegacji jest europoseł Claude Moraes, a w jej skład wchodzą europosłowie: Frank Engel, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Judtith Sargentini, Joelle Bergeron i Nicolas Bay.

Rozmowa z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem w siedzibie przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Warszawie dotyczyła praworządności w Polsce. Pytania dotyczyły sądownictwa, działań RPO i gwarancji niezależności instytucji RPO w obecnej sytuacji.

Rzecznik pytany był też o sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną pozbawionych wolności i o to, czy ich sytuacja nie dowodzi potrzeby zmian w działaniu polskiego sądownictwa. 

Adamowi Bodnarowi towarzyszył Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego BRPO.

Obecny był też dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce Jacek Safuta.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk