Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ponowna wizytacja w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu

Data:

28 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) przeprowadzili ponowną wizytację w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu (NMOW).

Pierwsza wizytacja NMOW odbyła się 18 marca 2016 r. po tym, jak do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek od osoby proszącej o interwencję w sprawie niewłaściwego traktowania nieletnich umieszczonych w Ośrodku (a także na podstawie niepokojących doniesień medialnych).

Przedstawiciele KMP ustalili wówczas, że w placówce jest silnie rozwinięte tzw. drugie życie, które jest przyczyną dramatycznych często wydarzeń (znęcanie wychowanków nad innymi wychowankami, pobicia, wymuszenia, ucieczki, wpajanie nowo przyjmowanym wychowankom nieformalnych zasad obowiązujących w placówce). Niewątpliwie w Ośrodku zawodziła także opieka wychowawcza oraz nadzór pedagogiczny prowadzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Podczas rewizytacji przedstawiciele KMP zbadali, czy wychowankowie czują się bezpiecznie oraz w jaki sposób realizowane są rekomendacje wydane podczas pierwszej wizytacji.

W związku z decyzją minister edukacji Anny Zalewskiej od kwietnia wychowankowie są systematycznie przekierowywani do innych ośrodków. Z listy wychowanków skreślono już 27 osób (zostali oni przewiezieni do innym placówek albo sąd wydał postanowienie o zastosowaniu innego środka wychowawczego).

Dyrektor Ośrodka nawiązała współpracę z rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji specjalistami w zakresie psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Przeprowadzono diagnozę dotychczasowego funkcjonowania NMOW, na jej podstawie opracowano Program naprawczy. Program jest w trakcie realizacji.

Wychowankowie, z którymi rozmawiali przedstawiciele KMP, nie zgłaszali uwag i obaw co do pobytu w placówce.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk