Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc z OPS dla osoby chorej na covid - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Na jaką pomoc ze strony ośrodka pomocy społecznej może liczyć osoba chora na koronawirusa, przebywająca w miejscu zamieszkania.

Wszystkie osoby przebywające na kwarantannie bądź w izolacji w związku z koronawirusem mogą liczyć na pomoc ze strony lokalnych ośrodków pomocy społecznej i władz samorządowych. Szczególną troską powinny być objęte osoby starsze, niepełnosprawne i samotne, które nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny i najbliższych. Osoby takie mogą liczyć m.in. na pomoc w dostarczaniu zakupów, ciepłych posiłków a także na pomoc psychologiczną. Pomoc taka jest koordynowana przez OPS i władze samorządowe a świadczą ją np. wolontariusze, funkcjonariusze Straży Gminnej, Straży Pożarnej bądź Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Zakres świadczonej pomocy oraz lista ośrodków pomocy społecznej znajduję się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk