Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006

Data:

Opracowanie na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Bezdomności Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji ZaangaŜowanych na rzecz Bezdomnych FEANTSA www.feantsa.org

https://www.rpo.gov.pl/pliki/1201270906.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk