Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska prasa o osobach z zaburzeniami psychicznymi. Analiza wybranych przykładów

Data:

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są w naszym kraju trwale narażone na zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia.

Na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej” przygotował raport opisujący te zjawiska. Celem badania było odtworzenie językowego obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychiatrycznych placówek leczniczych, który prezentowany jest w polskich mediach. 

Monitorig i analiza negatywnych przykładów pojęć związanych z zaburzeniami psychicznymi  w treści ośmiu wybranych tytułów prasowych był wstępną próbą zbadania tego zjawiska.
Przedstawione zostały liczne przykłady z różnorodnych, popularnych, opiniotwórczych pism.

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk