Polska Edycja Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,

Już po raz 26., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się fundacja Autonomia z Krakowa.

W ramach polskiej Kampanii, oprócz intensywnych działań informacyjnych w mediach, co roku realizowanych jest kilkadziesiąt wydarzeń, w tym: spektakle i happeningi, interwencje performatywne w przestrzeni miast, projekcje filmowe, wystawy, tzw. żywe biblioteki, spotkania i dyskusje oraz warsztaty. Szczegółowe informacje o wydarzeniach będą dostępne na stronie http://kampania16dni.pl/kalendarz

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-09-06 16:06:08
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk