Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polak w tragicznej sytuacji w Holandii. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Obywatel Polski przez dwa tygodnie mieszkał w swoim samochodzie w Arnhem w Holandii
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę i wystąpił do Konsula RP w Hadze

Z dnia na dzień stan zdrowia Polaka znacznie się pogarszał. Dzięki interwencji mieszkańców oraz lokalnych władz trafił do szpitala i uzyskał niezbędną opiekę medyczną.

Obecnie polska fundacja "Barka", specjalizująca się w pomocy polskim pracownikom za granicą, podejmuje działania w celu sprowadzenia obywatela do Polski.

RPO zwrócił się do Konsula Generalnego RP w Hadze o informacje w sprawie, w tym co do  podejmowanych działań.

Odpowiedź 

Konsul w Hadze podjął 8 czerwca 2021 r. kontakt z Fundacją Barka w celu ustalenia tożsamości i aktualnej sytuacji obywatela. Przekazane przez Fundację dane osobowe wskazują, że ta osoba nie kontaktowała się z Ambasadą w żadnej sprawie.

Konsul ustalił, że pracownik socjalny Fundacji 7 czerwca 2021 r. kontaktował się telefonicznie z poszkodowanym za pośrednictwem holenderskiej policji i pracowników socjalnych gminy Arnhem. Niestety rozmowa była utrudniona ze względu na stan upojenia alkoholowego poszkodowanego. Wymieniony został 7 czerwca 2021 r. przyjęty do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Po zwolnieniu ze szpitala ma zostać przetransportowany do współpracującego z Fundacją Barka centrum dziennego dla osób bezdomnych. Wtedy będą możliwe kolejne ustalenia i zaplanowanie ewentualnego powrotu do Polski. Pracownik socjalny Fundacji Barka jest umówiony w dniu dzisiejszym na wizytę w szpitalu u poszkodowanego.

Konsul w Hadze monitoruje sprawę od chwili powzięcia o niej wiedzy. W przypadku zaistnienia potrzeby poszkodowanemu zostanie udzielona adekwatna pomoc konsularna.

VII.531.45.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-06-10 11:01:26
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski