Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Podczas konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony został Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2009. Omówiono również bieżące problemy dotyczące KMP.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP