Zawartość

Po wizycie Adama Bodnara na Podkarpaciu – współpracownicy RPO wspierają lokalne społeczności w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów

Data: 
2016-04-28
Położenie: 
 • Lenartowicza 2
  Sanok
  Polska

Niektóre problemy wymagają  czasu, współdziałanie wielu podmiotów lokalnych a także wsparcia w szukaniu najlepszego rozwiązania. Dlatego po wizycie na Podkarpaciu na początku marca Adam Bodnar poprosił o zajęcie się konkretnymi sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców Jasła, Sanoka, Rzeszowa i Łąk Dukielskich przewodniczącą  Komisji Ekspertów ds. Bezdomności przy RPO oraz głównego koordynatora ds. projektów regionalnych

Spotkali się oni 20,21 i 25 kwietnia z osobami i organizacjami działającymi w tym regionie.

Celem było zebranie szerszych informacji dotyczących wniosków złożonych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ustalenie planu działania.

Jest wiele przykładów świetnie działających inicjatyw obywatelskich, jak choćby  Klub Seniora prowadzony przez Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku. To bardzo dobry przykład współpracy władz miasta, stowarzyszenia, wolontariuszy, lokalnego biznesu oraz życzliwości okolicznych mieszkańców. W efekcie budynek dawnego dworca Sanok-Miasto stał się przytulnym  miejscem spotkań ludzi w różnym wieku, których łączy pasja wspólnego działania i niesienia pomocy w lokalnym środowisku, duża w tym zasługa pani prezes Wandy Wojtuszewskiej.

Spotkanie w Jaśle z burmistrzem Ryszard Pabianem potwierdziło, że lokalne władze nie zamykają oczu na problemy mieszkańców. Problemy nie zostały rozwiązane podczas wizyty współpracowników Adam Bodnara, ale jest nadzieja, że tak się stanie w najbliższej przyszłości. Każda ze stron uczestnicząca w spotkaniach zdeklarowała jeszcze raz przeanalizować sytuację, zaproponować rozwiązanie i jeszcze w maju powinien powstać plan działania satysfakcjonujący wszystkie strony.

Galeria

 • Zdjęcie: Adam Bodnar mówi gestykulując, młoda kobieta notuje na małym komputerze

  Sprawy poruszane na spotkaniach regionalnych są notowane...
 • Zdjęcie: Adam Bodnar wręcza uczestnikowi spotkania materiały informacyjne

  ...komentowane...
 • Zdjęcie: dziennikarze rozmawiają z Adamem Bodnarem po spotkaniu

  i mają ciąg dalszy
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-04-28 08:57:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk