Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Plakat kampanii KMPT „Państwo Bez Tortur” w miejscach detencji

Data:

Kampania społeczna „Państwo bez tortur”, to nie tylko spotkania i szkolenia prowadzone przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur dla funkcjonariuszy policji, pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy studentów, którzy w przyszłości mogą pracować z osobami pozbawionymi wolności. 
W ramach kampanii powstał także plakat „Nie dla tortur”, który został rozesłany m.in. do wszystkich jednostek penitencjarnych, komisariatów, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Poprzez ich wywieszenie władze tych placówek dają jasny sygnał, że sprzeciwiają się wszelkim formom złego traktowania i dążą do budowania kultury braku akceptacji dla tortur. 
Osoby odwiedzające te miejsca mogą także skorzystać z umieszczonego na plakatach kodu QR, który użytkownikom telefonów komórkowych pozwala przenieść się na stronę internetową poświęconą kampanii społecznej, skąd mogą dowiedzieć się m.in. jak zareagować będąc świadkiem tortur czy innych form złego traktowania. 
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk