Jest pisemne uzasadnienie wyroku TK ws. przepisu ustawy o RPO [AKTUALIZACJA] Oraz sygnalizacja dla Sejmu

Data:
  • Trybunał Konstytucyjny ogłosił pisemne uzasadnienie wyroku z 15 kwietnia 2021 r.  (pełny tekst w załączniku na dole tej strony)
  • Jego konsekwencją jest niemożność dalszego pełnienia przez Adama Bodnara funkcji RPO VII kadencji  po 15 lipca, gdy wyrok wchodzi w życie 
  • Tymczasem parlament wciąż nie wyłonił jego następcy, choć kadencja minęła 9 września 2020 r. – pięć dotychczasowych prób wyboru nie powiodło się
  • AKTUALIZACJA: TK przygotował takze zapowiadane postanowienie sygnalizacyjne dla Sejmu w tej sprawie (pełny tekst w załączniku)

TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji do czasu wyboru następcy - art. 3 ust 6 ustawy o RPO - jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 Konstytucji. Przepis ten traci moc po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (co nastąpiło po południu tego samego dnia). 

Według TK w ciągu 3 miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa, która ureguluje sytuację, gdy ustępujący Rzecznik nie ma następcy. Musi ona uszczegółowić m.in. ewentualne zastępstwo RPO do czasu powołania następcy. Trybunał sygnalizuje też parlamentowi, że problem ten dotyczy też innych jednoosobowych organów konstytucyjnych (np. NBP i NIK).

Po ogłoszeniu orzeczenia. Adam Bodnar powiedział dziennikarzom, że z wyroku wynika, iż do czasu jego wejścia w życie wykonuje swoje obowiązki.

VII.511.44.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-06-18 16:01:59
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski