Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół prawa do sądu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy wokół prawa do sądu”, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w formule zdalnej. Organizatorem wydarzenia jest Zespół badawczy „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym” działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja stanowi kontynuację cyklicznego przedsięwzięcia naukowego, zainaugurowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 r. Współorganizatorami drugiej edycji wydarzenia są Naczelny Sąd Administracyjny oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. 

Celem tegorocznej konferencji jest podjęcie szerokiej debaty na temat prawa do sądu, jako jednego z kluczowych, konstytucyjnych praw człowieka. Uczestnicy będą w szczególności dyskutować na temat:

  • prawa dostępu do sądu;
  • prawa do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej;
  • prawa do sprawiedliwego wyroku sądowego;
  • zagadnienia egzekwowania orzeczeń sądowych;
  • prawa do odpowiedniego ukształtowania ustroju i organizacji organów rozpoznających sprawy.
     
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik