Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium naukowe pt. "Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych" pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO seminarium naukowe pt. "Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych". Wydarzenie odbędzie się online 26 marca 2021 roku i jest organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach realizacji projektu naukowo – badawczego i dydaktycznego pn. "Protection of Fundamental Rights in the European Union", który w 2020r. otrzymał grant z Erasmus+ Programme – Jean Monnet Module (nr projektu 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE).

Seminarium naukowe ma na celu porównanie wyników prowadzonych do tej pory badań naukowych z praktycznymi doświadczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego orzecznictwem. Niniejsze przedsięwzięcie naukowe jest zaadresowane przede wszystkim do takich uczestników, jak: naukowcy czy sędziowie polskich sądów administracyjnych, zajmujących się problematyką procedury pytań prejudycjalnych, o której mowa w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jako zinstytucjonalizowanego mechanizmu dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) a sądami krajowymi, w szczególności sądami administracyjnymi. Organizacja seminarium zakłada również udział przedstawicieli administracji sądowej oraz studentów.

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, seminarium naukowe odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (online). Udział w seminarium - w roli prelegentów - potwierdzili przedstawiciele polskiego sądownictwa administracyjnego oraz krajowych ośrodków naukowych, jak, m.in. prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Maciej Szpunar, prof. dr hab. Nina Półtorak, prof. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. dr hab. Inga Kawka, którzy w swojej działalności orzeczniczej, jak również naukowej zajmują się problematyką procedury pytań prejudycjalnych. Ponadto, program seminarium zakłada aktywny udział młodych naukowców (doktorantów), absolwentów kierunku prawo na Uniwersytecie Pedagogicznych w Krakowie oraz studentów, bowiem projekt grantu zakłada podejmowanie działań na rzecz angażowania młodzieży w działalność naukową.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-08 10:12:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk