Biuletyn Informacji Publicznej RPO

OSOBY OSADZONE W ZAKŁADZIE KARNYM PRAWA RODZIN I NAJBLIŻSZYCH - informator RPO

Data:

Informacje przestawione w ulotce pochodzą z 2012 roku, zostały jednak zaktualizowane w roku 2020.

Osobami najbliższymi dla skazanego na karę pozbawienia wolności są członkowie jego rodziny: rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci ze swoimi małżonkami (również dzieci adoptowane lub przysposobione), dziadkowie, pradziadkowie, wnuki i prawnuki, rodzeństwo małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

https://www.rpo.gov.pl/pliki/13269673450.pdf

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP