Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Oscar” dla filmu o historii głuchych rodzin

Data:

Film „CODA" opowiadający o muzycznych aspiracjach słyszącej córki wychowanej w rodzinie osób głuchych otrzymał trakcie ceremonii  94. wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż trzy statuetki, w tym najważniejszą – Oscara za najlepszy film. Nagroda dla filmu jest przełomowa, ponieważ po raz pierwszy w historii głuchych bohaterów grają naprawdę głusi aktorzy.

CODA (Children/Child of Deaf Adults) to inaczej słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Ponad 90% osób niesłyszących ma słyszące dzieci. Dzieci niesłyszących rodziców to w istocie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podobnie jak inne dzieci dwukulturowe i dwujęzyczne, jednak do tej pory w Polsce nie zostały za takie uznane. Oznacza to, że w większości nie uzyskują koniecznego wsparcia na terenie szkoły, czy ze strony specjalistycznych placówek.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna podnosi ten problem. W 2016 roku pod patronatem BRPO została zorganizowana konferencja „CODA - Podwójny potencjał”, której celem było upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących. W ramach prac Zespołu ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich został również opracowany pakiet informacyjny dla szkół i poradni „CODA – inność nierozpoznana”. Broszura dostarcza podstawowych informacji na temat języka migowego i kultury Głuchych oraz skutecznych sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-03-29 11:42:57
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-03-29 17:03:57
Operator: Maciej Kuczyński