Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opracowanie Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) dotyczące minimalnej powierzchni przypadającej na jednego więźnia

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-01-18 12:13:13
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP