Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia w sprawie dopuszczalności zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwał rad niektórych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie „powstrzymywania ideologii LGBT”

Data:

Zasadniczym celem opinii jest ocena legalności uchwał podejmowanych przez organów stanowiące niektórych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie „powstrzymywania ideologii LGBT”. Analiza skoncentrowana jest na naturze prawnej tych aktów oraz ich skutków prawnych w kontekście legitymacji Rzecznika Praw Obywatelskich do wnoszenia skarg do sądów administracyjnych zapisanej w art. 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Opinia nie stanowi szczegółowej analizy każdej uchwały podjętej w omawianej sprawie przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na ich zbliżoną treść, większość przedstawionej argumentacji znajdzie zastosowanie do każdej z rzeczonych uchwał.

Autorem opinii jest dr hab. Dawid Sześciło, kierownik Zakładu Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk