Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia ODIHR dotycząca definicji tortur i bezwzględnego zakazu ich stosowania w polskim ustawodawstwie

Data:

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska skierowała do Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE prośbę o dokonanie oceny polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do definicji tortur oraz o podanie przykładów ustawodawstwa zawierających takie definicje z innych jurysdykcji. W załączonym materiale przedstawiamy otrzymaną opinię.

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz