Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw [projekt z dnia 27.09.2016 r.]

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-10-27 15:33:39
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP