Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich [projekt z 20.07.2021 r.]

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski