Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2017-04-20 11:38:45
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP