Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (...) [projekt z dnia 12.04.2017 r.]

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2017-05-04 08:47:40
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP