Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu przeglądu Wytycznych ws. polityki UE wobec krajów trzecich w kontekście stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk