Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego (...) [projekt z dnia 16.07.2016 r.]

Data:
,

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-08-26 13:00:50
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP