Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy

Data:

Prokurator Generalny zajął stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2015 r. w sprawie opłat za obowiązkową wymianę prawa jazdy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył  do Trybunału przepis ustawy o kierujących pojazdami, który nakłada na posiadaczy prawa jazdy obowiązek wymiany dokumentu, jeżeli zmianie uległy dane w nim zawarte, w tym informacja o adresie zamieszkania kierowcy. Zmiana tych danych może wynikać z decyzji posiadacza prawa jazdy, ale zdarza się również, że jest ona skutkiem decyzji podjętych bez jego udziału przez władze gminy, a związanych ze zmianą nazwy ulicy, przy której mieszka kierowca lub zmiany numeracji porządkowej na tej ulicy. Tymczasem przepisy ustawy o kierujących pojazdami nakazują pobieranie opłaty za wymianę prawa jazdy niezależnie od tego, czym spowodowana była zmiana adresu zamieszkania. W ocenie Rzecznika jednak, decyzje organów władzy publicznej, które zapadły bez udziału samych zainteresowanych, nie powinny powodować powstania po stronie obywateli negatywnych konsekwencji finansowych.

 

W piśmie procesowym do TK Prokurator Generalny w całości podzielił zarzuty Rzecznika zawarte w jego wniosku i zgodził się że zakwestionowany przepis  tworzy swoistą pułapkę dla osób posiadających prawo jazdy.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP