Ograniczanie dostępu do służby publicznej – wyrok TK

Data:

 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów załączników rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczących zwalniania ze służby funkcjonariuszy Policji i strażaków z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Trybunał przychylił się do zdania wnioskodawcy i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z konstytucją.

 

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2013-12-10 08:22:50
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:52:51
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP