Zawartość

Ofiary przemocy muszą dłużej czekać na pomoc państwa

Data: 
2015-11-18
słowa kluczowe: 

Rzecznik ponownie otrzymał negatywne stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości uruchomienia już w 2016 roku ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących. Obowiązek jego uruchomienia wynika z art. 24 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Według przedstawionych Rzecznikowi informacji w 2014 roku w Polsce funkcjonowały cztery ogólnopolskie telefony zaufania, w tym jeden prowadzony przez Komendę Główną Policji, a prowadzenie kolejnych trzech zostało zlecone Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Żadna z tych infolinii nie spełnia jednak wszystkich kryteriów, o których mowa w Konwencji.

Realizacja takiego zadania została zaplanowana w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jednak od 2017 roku, z rocznym budżetem 340 000 zł. Tymczasem, odpowiedzialne za to zadanie Ministerstwo Zdrowia informuje o faktycznej gotowości działania już w 2016 r., co uzależnione jest jednak od udostępnienia odpowiednich środków budżetowych.

W ocenie Rzecznika dobro wielu osób oraz zobowiązania traktatowe przemawiają za tym, aby działania te mogły zostać uruchomione niezwłocznie.
 

Galeria

  • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół

    Przemoc
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2015-11-17 15:26:48
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-27 12:50:45 Ofiary przemocy muszą dłużej czekać na pomoc państwa M@riuszM@slowiecki