Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odznaka honorowa RPO dla Tadeusza Jedynaka

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz wręczył odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” rodzinie zmarłego w lipcu br. Tadeusza Jedynaka. Uroczystość przekazania odznaczenia odbyła się 25 listopada w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Wzięli w niej udział m.in. Prezydent Słupska Robert Biedroń i Prezes Sądu Okręgowego Dariusz Ziniewicz.

O nadanie Tadeuszowi Jedynakowi odznaki honorowej wystąpił Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Henryk Pawelczyk. W uzasadnieniu wniosku wskazywał, że to osoba szczególnie zasłużona dla budowania systemu kurateli sądowej w Polsce. Podkreślał, że Tadeusz Jedynak we wszystkich przedsięwzięciach naukowych i zawodowych wykazywał szczególne poszanowanie dla praw i wolności obywatelskich a także dążył do wypracowania wysokich standardów moralnych i etycznych wśród zawodowych kuratorów sądowych.

Podczas uroczystości płk Krzysztof Olkowicz podkreślił, że Sąd Okręgowy w Słupsku od wielu lat wyróżnia się w zakresie orzekania i wykonywania kar ograniczenia wolności (zamiast pozbawienia wolności), które polegają na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Zdaniem Zastępcy RPO, przyczyniło się do tego m.in. ogromne zaangażowanie Tadeusza Jedynaka, który potrafił bardzo owocnie współpracować z samorządami.  Odbierając odznakę, Pani Ilona Jedynak podkreśliła, że jest dumna z osiągnięć męża i że cieszy się, że jego wysiłek został tak godnie uhonorowany.

Tadeusz Jedynak był doktorem socjologii i autorem wielu publikacji naukowych z zakresu kurateli sądowej. Zawód kuratora sądowego wykonywał od 1990 roku. Na początku w Mikołowie, a następnie w Słupsku. Od 2002 roku pełnił tam funkcję zastępcy, a od roku 2008 roku - Kuratora Okręgowego. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wiceprezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, ekspertem Krajowej Rady Kuratorów. Uczestniczył również w pracach legislacyjnych dotyczących m.in. praw nieletnich i kurateli sądowej. Podejmował działania na rzecz upowszechnienia instytucji mediacji oraz roli samorządu terytorialnego w wykonywaniu kar ograniczenia wolności i readaptacji społecznej skazanych. Od 2002 r. był członkiem zespołu koordynującego program „Wspólnie przeciw patologiom”.

Za swoją działalność Tadeusz Jedynak został wyróżniony w 2009 r. Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości RP Lex Veritas Iustitia. 15 lipca 2015 r. otrzymał także Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za wieloletnią pracę i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Postanowienie o nadaniu odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” podjęła 28 lipca 2015 r. poprzednia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Tadeusz Jedynak nie zdążył odebrać wyróżnienia. Zmarł 29 lipca 2015 r w wieku 50 lat.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia na rzecz praw człowieka. Może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych a także organizacjom i instytucjom. Jej laureatami są m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Stowarzyszenie „Memoriał”.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP