Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odznaka honorowa RPO dla Hanny Machińskiej

Data:
Tagi: wydarzenie

7 kwietnia rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wręczył dr Hannie Machińskiej Odznakę Honorową RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. Rzecznik wygłosił również laudację na cześć laureatki.

Dr Hanna Machińska jest prawniczką i działaczką społeczną. Posiada niezwykle bogaty dorobek w zakresie wdrażania europejskich standardów do prawa polskiego. Szczególnie w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.

Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Biura Rady Europy w Polsce. Jest docentem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie UW. Jej zainteresowania badawcze związane są z europejskim prawem ochrony środowiska, zajmuje się również naukowo analizą orzecznictwa europejskich trybunałów.

Na podkreślenie zasługują działania dr Machińskiej na rzecz praw mniejszości oraz osób z niepełnosprawnościami. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”,  „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

6 kwietnia 2016 r. została wyróżniona nagrodą Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej „Super Okulary Równości” za promowanie standardów antydyskryminacyjnych.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia na rzecz praw człowieka. Może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych a także organizacjom i instytucjom. Jej laureatami są m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Stowarzyszenie „Memoriał”.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także