Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Urzędu Komunikacji Elektronicznej ws. handlu bilingami telefonicznymi

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w poruszonej przez media sprawie procederu handlu bilingami telefonicznymi. W odpowiedzi Prezes UKE wskazał, że nie jest w posiadaniu żadnych informacji, które potwierdzałyby fakt naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej przez któregoś z dostawców usług telekomunikacyjnych lub podmiotów z nimi współpracujących. Do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne oficjalne zgłoszenia na temat procederu handlu bilingami, zarówno ze strony abonentów usług telekomunikacyjnych, jak i samych operatorów lub innych podmiotów. W związku z tym UKE nie podjął żadnych działań. Ponadto, przedstawiony w mediach proceder może mieć charakter przestępczy, a Prezes UKE nie posiada odpowiednich kompetencji w tym zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował tę sprawę.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP