Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Służby Więziennej w sprawie stanu zabudowy kącików sanitarnych w celach wieloosobowych oraz usytuowania umywalki poza celą mieszkalną

Data:

Aby zapewnić więźniom prawo do intymności, Służba Więzienna zabudowała 918 kącików sanitarnych – takiej informacji udzielił RPO Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Zabudowanie wszystkich kącików zajmie 4-5 lat.

Planowano przebudowę 1044 cel mieszkalnych, ale nie udało się tego zrobić (o czym Rzecznika Praw Obywatelskich informowało Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 9 marca 2015 r.).

W 2016 roku Służba Więzienna planuje zabudowę kącików sanitarnych w 680 celach mieszkalnych.

Według danych na dzień 10 lutego 2016 roku do zabudowy pozostało 2349 kącików sanitarnych w celach mieszkalnych wieloosobowych. Przy założeniu dotychczasowego poziomu finansowania, Służba Więzienna planuje zakończenie realizacji powyższego zamierzenia w perspektywie 4-5 lat.

Jeśli chodzi o umywalki umieszczane na zewnątrz kącika sanitarnego w celach mieszkalnych, Zastępca Dyrektora Generalnego SW uznał to rozwiązanie za prawidłowe i nienaruszające prawa do intymności. Umywalki nie są przeznaczone do czynności związanych z higieną intymną (przepisy wymagają, by były montowane dla wygody osoby dorosłej 75-85 cm od podłogi, więc się do higieny intymnej nie nadają). Mycie intymnych części ciała powinno odbywać się przy pomocy miski, w zabudowanym kąciku sanitarnym.

Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar dr Ewa Dawidziuk

Poszanowanie intymności więźniów musi być respektowane przez Służbę Więzienną. Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat monitoruje przeprowadzenie pełnej zabudowy kącików sanitarnych we wszystkich celach mieszkalnych w skali całego kraju.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Szafrański v. Polska, stwierdzając, że doszło do naruszenia przez Polskę art. 8 EKPC (każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i  rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji). Na państwie ciąży bowiem pozytywny obowiązek zapewnienia kącików sanitarnych gwarantujących minimum prywatności. Trybunał powołał się przy tym na zalecenia CPT, zgodnie z którymi częściowa separacja kącików w celi może mieć miejsce jedynie w przypadku celi jednoosobowej.

IX.517.1494.2015

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk