Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Prokuratora Generalnego na wystąpienie RPO dot. przestępstw z nienawiści

Data:

 

Prokurator Generalny udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przestępstw z nienawiści. Prokurator wskazał na zwiększoną liczbę prowadzonych postępowań w sprawach związanych z przestępstwami popełnianymi z motywów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, w tym zwłaszcza z wykorzystaniem internetu. Przedstawił również działania zespołu powołanego w PG do opracowania wskazówek metodologicznych w zakresie ścigania przestępstw z nienawiści popełnianych przy wykorzystaniu internetu. Prokurator Generalny poinformował także o podpisanym we wrześniu br. Porozumieniu o Współpracy w sprawie implementacji programu PAHCT (Prosecutors and Hate Crime Trainning). Jego istotą jest realizacja przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury programu szkoleniowego „Prokuratorzy a przestępstwa motywowane nienawiścią”, opracowanego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

 

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP