Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości ws. wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych

Data:
Tagi: sądy

Rzecznik Praw Obywatelskich został poinformowany przez Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów o braku waloryzacji od 2009 r. wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację, czy kierowany do Sejmu projekt budżetu na 2016 r. przewiduje waloryzację tych wynagrodzeń.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Rzecznika, że w projekcie budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki na zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych o 5,5 procent, co stanowi kwotę 19 679 000 zł wraz z pochodnymi w wysokości 3 865 000 zł.  Środki te zostaną przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz na awanse zawodowe w tej grupie.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP